Välkommen till S:ta Birgittas Folkhögskola

DSC9433-1S:ta Birgittas folkhögskola finns centralt beläget vid Kungsträdgården i Stockholm och i den katolska församlingens lokaler i Södertälje, ett stenkast från Södertälje centrum.

Vi erbjuder följande kurser:

Allmän kurs gymnasium. För dig som önskar gymnasiebehörighet. Efter kursen kan du söka till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Allmän kurs grund.  För dig som  språkligt eller kunskapsmässigt har en bit kvar innan du studerar på folkhögskolans gymnasienivå.

Dessa kurser berättigar till CSN. Vi erbjuder också förberedelse inför högskoleprovet och betalar provavgiften.

För vårt övriga kursutbud se Katolskt Forum, Vidgade Vyer och SNOK.

Vi strävar efter att våra skolor skall vara små och familjära. Alla studerar efter en individuell studieplan och vår strävan är att alla skall känna att man får mycket tid med lärare och mentorer, att man känner sig sedd och får ett tillräckligt stort personligt stöd för att klara studierna.

Skolan är en unik mötesplats för människor från hela världen. Som sådan utgör den en viktig plats för vårt mångkulturella samhälles framväxt.

Människans andliga dimension är viktig. Därför samlas vi i kapellet varje dag för en kort reflektion och tystnad. Vi arbetar för att fördjupa vår förståelse och respekt för olika kulturer och religioner och ser mångfalden som berikande.

Huvudman för skolan är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola. S:ta Birgitta har två systerskolor S.ta Elisabet, vid Trädgårn i Göteborg och S:ta Maria mitt i Rosengård i Malmö.