Vidgade Vyer vill uppmuntra det livslånga lärandet. Det är kurser på dagtid som riktar sig till seniorer och andra som är daglediga. På schemat finns ämnen som språk, läsplatta/ipad, historia, religion, klimat- och miljö, skapande och sång.

Undervisningen äger rum centralt i Stockholm vid Kungsträdgården – i S:ta Eugenia katolska församlings lokaler.

Kurserna är avgiftsfria men 500 kr utgår för att täcka kopieringskostnader, material mm; samma avgift gäller för en eller flera delkurser.

Anmälan: Anmäl dig separat till varje delkurs, (schema finns på nästa sida) genom att skicka en anmälan via www.folkhögskola.nu (sök på Vidgade Vyer och välj rätt kurs där). Eller till epost: katolsktforum@sanktaeugenia.se, eller tel: 08-505 780 23 (Sofia Rosshagen). Senast den 14 augusti.

Avgift: 500 kr. Gäller oavsett hur många delkurser man läser. Betalas vid kursstart eller till plusgirokonto: 514 45-5, eller swish: 1231051507. Märk med ”Vidgade vyer” och ditt namn.

 

Litet mer om några av kurserna

Skapande/konst

Passar alla som någon gång drömt om att få måla och skapa. Både nybörjare och de med mer vana är välkomna. Var och en arbetar självständigt med sitt eget projekt samtidigt som vi kan inspirera varandra. Viss handledning ges också. Vissa gånger besöker vi muséer och utställningar i närheten. Vi arbetar med vattenbaserade färger som akryl, vattenbaserad oljefärg, akvarell och tempera. Basmaterial som papper färger och pennor finns. Om man önskar annat material får man ta med själv.

Lärare: Ruzanna Hay, utbildad i konst.

”Välfärd inom planetens gränser” – en kurs i miljö, hållbar utveckling och existentiell hälsa.

Kursen ”Välfärd inom planetens gränser” lånar sitt namn från Johan Rockströms och Mattias Klums bok. Idag är i princip alla forskare överens om att vi måste ställa om till en hållbar livsstil om planeten ska överleva. Hur kan vi och andra leva gott och samtidigt minska vår negativa påverkan på klimat och miljö?

I kursen möts naturvetenskapliga fakta med den kristna traditionens perspektiv. Vad säger vetenskapen om klimat- och miljöfrågorna idag? Vad behöver göras? Vad görs faktiskt? Vad har hänt vid klimatmötena (det senaste i Paris 2015)? Vad kan vi göra som enskilda individer?

Hållbar utveckling handlar även om rättvisa och existentiella frågor; om personliga val och ställningstaganden. Hur kan den kristna traditionen hjälpa oss att förstå, möta och ta itu med de utmaningar vi står inför? Med utgångspunkt i bl. a. ”Ett Biskopsbrev om klimatet” författat av biskoparna i SvK (2014) och påven Franciskus klimatencyklika ”Lovad vare du” (2015) närmar vi oss därför dessa frågor.

Under kursens gång tar läraren oss med på en vandring genom fyra fält av betydelse för vår miljö: tidens, medmänsklighetens, ekologins och ekonomins. Gästföreläsare vid vissa tillfällen. Studiebesök kan förekomma.

Lärare: Siv Ingels Lindgren (biolog och pensionerad lärare i samma ämne, samt diakon i SvK)

1000 år av Sveriges historia

I början av 1000-talet var det svenska riket ett förbund av självständiga landskap, som hade sina egna lagar och ting. Den sammanhållande länken var kungen. Men hans makt och inflytande var ringa. Under 1000-talet infördes kristendomen, kungamakten stärktes, enhetsstaten utvecklades…

Under den här kursen ska vi behandla Sveriges historia under tusen år. Från rikets grundande under 1000-talet till skapandet av folkhemmet och det moderna samhället under 1900-talet. Här tar vi bland annat upp: ättesamhället, Birger Jarl och hans söner, Finland blir en del av Sverige, Heliga Birgitta, Kalmarunionen, Engelbrektsfejden, Stockholms blodbad, Gustav Vasa, reformationen, stormaktstiden, Drottning Kristina, frihetstiden, Hattar och mössor, den gustavianska tiden, den stora folkomflyttningen från land till stad, industrialismen och folk- rörelsernas tid, 1900-talets politiska och ekonomiska historia…

Lärare: Hans Hellström, fil doktor i historia.

Språk

Samtliga språkkurser denna termin ges på nivån nybörjare/ fortsättare bas (förutom ”Engelska konversation” där det är bra om man kan lite innan) . Vi går långsamt framåt och reparerar ofta. Det innebär att kurserna kan följas både av de som redan gått en eller två terminer och som gärna repeterar, samt av nya deltagare. Vissa delar anpassas efter deltagarnas individuella nivå. De flesta lärare har språket de lär ut som modersmål och är utbildade lärare i respektive språk.

Sång – för alla

Till den här kursen är alla som vill sjunga välkomna, och utgångspunkten är att alla kan sjunga – med lite träning. Vi arbetar med en annorlunda sångteknik med vilken alla kan lära sig. Utan krav och höga pretentioner utvecklar vi rösten och sången tillsammans. För att det är roligt. Och för att man mår bra av att sjunga!

Lärare: Ruzanna Hay; utbildad sångerska.