Allmän kurs med social samhällsinriktning

Allmän kurs med social samhällsinriktning

Plugga till sjuksköterska

Önskar du få arbeta med och för människor?

Vill du vara förberedd för högskola och yrkeshögskola som har en social eller samhällsinriktning? Vill du bli socionom, jurist, behandlingsassistent, psykolog, fritids eller socialpedagog men saknar de rätta behörigheterna eller betygen?

Välkommen till oss!

Vi hoppas kunna hjälpa dig att komma vidare och nå dina mål!Här får du göra följande:

 • Möta människor som arbetar inom välfärden genom olika studiebesök.
 • Lära dig om socialpolitik och hur det svenska samhället är organiserat.
 • Läsa och förstå texter inom svensk lag som är viktiga inom socialtjänsten och annat socialt arbete.
 • Samtala om människans värdighet och hur man möter utsatta människor.
 • Utveckla din studieteknik och din förmåga att samarbeta med andra människor.
 • Träna på att läsa akademiska texter och skriva inlämningar på högskolenivå

Du läser och kan få behörighet i följande ämnen under ett år:

 • Matematik 2 a/b
 • Engelska 6 eller 7
 • Svenska 3
 • Samhällskunskap 2
 • Social omsorg 1

Du kan även läsa in grundläggande behörigheter som Naturkunskap 1b, Samhällskunskap 1b, Religionskunskap 1, Historia 1a1.

Förkunskapskrav

Matematik 1a/b/c, Svenska 2, Engelska 5

Du som söker men inte uppfyller förkunskapskraven placeras i årskurs 1 eller årskurs 2.

Bedömningssystem istället för betyg

Du kan inte läsa enbart vissa ämnen i en årskurs, även om du har behörighet i några ämnen tidigare, utan du läser alla ämnen i årskursen. Det är utifrån helheten och inte bara enskilda ämnen som vi ger dig ett omdöme. Med omdömet kan du sedan söka till högskolan (läs mer om folkhögskolornas studieomdöme).

Ansök till kursen här
Se hela vårt kursutbud