Vem kan söka?

För Allmän kurs gymnasienivå gäller:

 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gått 9 år i grundskola eller motsvarande.
 • Du har gått Svenska som andraspråk grund.
 • Du är inte i behov av vård eller rehabilitering på skolan

För Allmän kurs grund, gymnasieförberedande gäller:

 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har klarat av SFI D eller motsvarande.
 • Du är inte i behov av vård eller rehabilitering på skolan.

Vad kostar det?

Skolan tar ut en terminsavgift för böcker, administration, material, kaffe och försäkringar. Terminsavgiften ligger för närvarande på 850 kronor. Du betalar vid terminsstart eller efter överenskommelse till bankgiro 5115-8491 eller Swish 123 45 83 365. Ange ditt namn och “Terminsavgift”.

Har jag rätt till studiestöd via CSN?

Både Allmän kurs gymnasienivå och Allmän kurs Grund berättigar till studiestöd via CSN.

Hur går antagningen till?

Vi antar löpande till våra allmänna kurser. Du ansöker genom att fylla i webbformuläret på den här sidan eller via denna länk.

När du har sökt till skolan får du inom ett par arbetsdagar ett sms som påminner dig om att kolla din e-post. Du får ett mejl med kallelse till antagningsintervju.

Du behöver ta med ett personbevis och dina betyg/intyg från tidigare utbildningar och anställningar till intervjun.

Ett par arbetsdagar efter din antagningsintervju får du ett besked om du är antagen till skolan eller inte. Om du däremot inte uppfyller skolans formella krav så meddelas detta senast vid intervjutillfället.

Blir du inte antagen men uppfyller skolans formella krav så meddelar vi detta via e-post. Du erbjuds då en reservplats. När en plats blir ledig erbjuds de som står på reservlistan platsen i ordning efter ansökningsdatum och antagningskriterier.

Vem blir antagen?

Skolan har oftast fler sökande än det finns lediga platser. När vi antar sökande följer vi dessa kriterier i nedanstående rangordning:

 • Du som saknar eller inte gått klart gymnasiet. Du som behöver komplettera grundskolan ett år för att kunna fortsätta på gymnasienivå
 • Du som har ett slutbetyg som inte ger behörighet att studera vidare på högskolan (det vill säga saknar grundläggande eller särskild behörighet).
 • Motivation, du kan tydligt redogöra för dina mål, förväntningar och din plan för hur du ska genomföra studierna.
 • Du som har svaga gymnasiebetyg och trots behörighet inte kan läsa vidare.
 • Du som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.
 • Du är dessutom över 18 år.

Hur överklagar jag antagningsbeslut?

Överklagan sker i första instans till rektor bengt.almstedt@stabirgitta.se och därefter till skolans styrelse, på adress:

Styrelsen
Sta Birgittas Folkhögskola
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm

Har ni internat/övernattningsmöjligheter?

Nej, ingen av våra skolor har internat.

När börjar jag?

Nästa kursstart är den 8 januari 2020.

Finns det lunch och vad kostar det?

I Stockholm finns det möjlighet att till starkt rabatterat pris äta på Stadsmissionens lunchservering, som finns i samma hus.

I Södertälje finns i nuläget ingen lunch.

Hur ser kursplanen ut?

Du får en egen kursplan anpassad efter dina tidigare studier och dina behov. Därför är det viktigt att du tar med dig dina tidigare betyg till antagningsintervjun.

När får jag mitt schema ut?

Ditt schema får du inom en vecka efter skolstart.

Hur mycket närvaro måste jag ha för att bli godkänd?

Vi följer samma regler som CSN. Du måste ha 80% närvaro på skolan för att bli godkänd. Blir du sjuk och får för stor frånvaro är det viktigt att du skaffar läkarintyg.

Hur går det till om jag måste hoppa av?

Du meddelar din mentor och lämnar tillbaka nycklar och böcker. Vi meddelar sedan CSN.

Vilka regler gäller på skolan?

Skolans regler tas fram av lärarna och diskuteras varje år med studeranderådet.

Får man läxor på skolan?

Ja. Vid heltidsstudier räknar CSN med att man studerar 40 timmar i veckan. På en folkhögskola har man 20 timmars undervisning i veckan. Den resterande tiden beräknas man lägga på egenstudier och läxor.

Har man prov?

Det varierar för olika ämnen. Proven på skolan är framförallt inte där för att vi ska testa dina kunskaper och sätta betyg. I den mån prov förekommer är de främst ett sätt att hjälpa dig att repetera in dina kunskaper.

Om proven framförallt inte är till för att testa mina kunskaper, hur redovisar jag då mina kunskaper?

På en folkhögskola bedömer man din närvaro på skolan, hur aktiv du är på lektioner, hur du deltar, vad du lär dig och hur du reflekterar kring det du lär dig. Man tittar också på hur du organiserar dina studier, om du passar tider, har med dig kurslitteraturen, och gör dina hemuppgifter i tid. Dessutom bedömer man hur du agerar på skolan, om du tar ansvar för dig själv och andra. Omdömet är en bedömning om hur vi tror att du klarar studier på nästa högre nivå.