Om skolan

Vi vill att S:ta Birgittas folkhögskolor ska vara små och familjära. Du får mycket tid med dina lärare. Alla får dessutom en mentor. För oss är det självklart att alla ska känna sig sedda och få den hjälp de behöver för att lyckas med sina studier.

På S:ta Birgittas folkhögskola får du träffa människor från många olika länder och kulturer. Det talas många olika språk, och på skolan finns många religioner representerade. Skolan är en mötesplats för alla – oavsett språk, religion eller etniskt ursprung.

Vår historia

S:ta Birgittas folkhögskola grundades 1988 och var då den första katolska folkhögskolan i Sverige. Skolan låg då på Södermalm i Stockholm.

Idag finns det mer än 150 folkhögskolor, varav tre är katolska. Två filialer till S:ta Birgittas folkhögskola har grundats, och de är nu självständiga folkhögskolor. S:ta Elisabets folkhögskola ligger i Göteborg, och S:ta Marias folkhögskola ligger i Malmö.

Skolans regler
Skolans A till Ö
Skolans värdegrund
Skolans profil

Om att läsa på S:ta Birgittas folkhögskolor

Folkhögskolan är en särskild utbildningsform för vuxna. Man studerar på Allmän kurs 1-3 år, beroende på studiebakgrund. Man kan få studielån från CSN under den tid man studerar på folkhögskola. Den som studerar här kan få allmän behörighet, och därefter kan man söka till yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Den som studerar på folkhögskola får inga betyg, utan ett omdöme. Detta är en samlad bedömning som görs av hela lärarlaget tillsammans. Omdömet är en bedömning av hur man tror att den studerandes möjligheter att klara studier på nästa högre nivå.

Vidare läsning om folkhögskolan som studieform

Klicka på någon av knapparna nedan för att läsa mer om folkhögskolan som studieform.

Folkhögskola.nu
Sverigesfolkhögskolor.se