Vi strävar efter att våra skolor ska vara små och familjära. Hos oss studerar alla efter en individuell studieplan. Vi ger dig mycket tid med lärare och mentorer. Du ska känna dig sedd och uppleva att du får tillräckligt stort personligt stöd för att klara studierna. Vår skola är en unik mötesplats för människor från hela världen och utgör en viktig plats för vårt mångkulturella samhälles framväxt.

För oss är människans andliga dimension viktig. Därför samlas vi i kapellet varje dag för en kort reflektion och tystnad. Vi arbetar för att fördjupa vår förståelse och respekt för olika kulturer och religioner och ser mångfalden som berikande.

Huvudman för St:a Birgitta Folkhögskola är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola. S:ta Birgitta har två systerskolor: S:ta Elisabet, vid Trädgårn i Göteborg och S:ta Maria mitt i Rosengård i Malmö.

 

Vår vision

S:ta Birgittas folkhögskola är en liten folkhögskola. Vi bedriver våra utbildningar utifrån den katolska traditionens teologi, filosofi, syn på människans värdighet och katolska kyrkans sociallära.

Det betyder för oss att vi med vårt kursutbud vill ge människor en möjlighet att växa i frihet som personer, ta ett allt större ansvar för sig själva, sin omgivning och samhället.

Vårt fokus ligger därför på att erbjuda allmän kurs i små enheter om max 50-60 deltagare. Alla skall känna sig sedda och få det personliga stöd de behöver för att utveckla sin studieförmåga och ha möjlighet att nå grundläggande behörighet till studier på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Skolan finns för dem som vill ta chansen att börja om i livet och söker fördjupa sin bildning. På allmän kurs vänder vi oss därför främst till dem som inte avslutat sina gymnasiestudier eller är nyanlända till Sverige.

Vi tror i linje med den katolska socialläran att bildning och studier är en viktig väg att förverkliga sin frihet, öka sina möjligheter att göra gott för andra och delta i byggandet av ett mångkulturellt, gott och demokratiskt samhälle.

 

Vår historia

Den första katolska folkhögskolan i Sverige, S:ta Birgittas folkhögskola grundades 1988 av Margareta Sjödin. Den låg då på Södermalm i Stockholm. Skolan startade först en filial i Malmö, S:ta Maria folkhögskola, som blev en egen folkhögskola år 1993. Den andra filialen som startades var i Göteborg, S:ta Elisabets folkhögskola, som blev en självständig folkhögskola 1 januari 2016.

I slutet av oktober 2014 flyttade S:ta Birgittas folkhögskola från Södermalm till nya lokaler i S:ta Eugenias församling, Kungsträdgårdsgatan 12. I augusti 2016 startade S:ta Birgittas folkhögskola ny skolverksamhet i Södertälje, S:ta Birgitta i Södertälje.

 

Våra skolor i Stockholm och Södertälje

Vi finns i S:ta Eugenia katolska församlings lokaler vid Kungsträdgården i Stockholm och i S:t Ansgars katolska församlings lokaler ett stenkast från Södertälje centrum.

På båda skolorna erbjuder vi folkhögskolestudier på gymnasienivå som ger behörighet att studera på högskolor eller yrkesskolor. För utlandsfödda erbjuder vi även ett gymnasieförberedande grundår för dig som behöver utveckla din svenska.

Utbildningen sker i en kristen miljö med samlingar i kyrkan varje dag för reflektion och fördjupning. Utöver gymnasieämnen så erbjuder vi en rad valbara ämnen som på olika sätt behandlar människans värdighet såsom den framställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i den katolska kyrkans sociallära. Vi arbetar med frågor som hur man kan leva sin egen värdighet. Vad betyder det för mig att jag har en oantastbar värdighet? Vad har det för konsekvenser för mitt liv och hur jag skall leva?

Du är välkommen att söka till skolan även om du inte bor i Stockholm eller Södertälje, men du måste då ordna boende själv.

Du behöver inte vara katolik för att gå på skolan. Vi välkomnar och strävar efter en mångkulturell skolmiljö. Vi ser den mångkulturella skolmiljön som en viktig del av S:ta Birgittas bidrag till Sveriges demokrati.