Vidgade vyer

Vidgade Vyer vill uppmuntra det livslånga lärandet. Det är kurser på dagtid som riktar sig till seniorer och andra som är daglediga. På schemat finns ämnen som språk, läsplatta/ipad, historia, religion, klimat- och miljö, skapande och sång.

Undervisningen äger rum centralt i Stockholm vid Kungsträdgården – i S:ta Eugenia katolska församlings lokaler.

Anmälan: Anmäl dig separat till varje delkurs, (schema finns på nästa sida) genom att skicka en anmälan via www.folkhögskola.nu (sök på Vidgade vyer och välj rätt kurs där). Eller till epost: katolsktforum@sanktaeugenia.se eller tel: 08-505 780 23 (Sofia Rosshagen). Senast den 14 augusti.

Avgift: 500 kr utgår för att täcka kopieringskostnader, material mm. Gäller oavsett hur många delkurser man läser. Betalas vid kursstart eller till plusgirokonto: 514 45-5 eller Swish: 1231051507. Märk betalningen med ”Vidgade vyer” och ditt namn.

Litet mer om några av kurserna

Måndagar

Spanska

14.20- 15.45

Fortsättningskurs.

Passar dig som har gått en-två-tre terminer eller redan kan litet spanska. Vi använder boken “Caminando” och är nu i slutet av bok 2.

Lärare: Mirtha Basombrio

Tisdagar

Skapande/konst

10.25-14.00

Var och en arbetar självständigt med sitt eget projekt samtidigt som vi kan inspirera varandra. Enkel handledning ges om man så önskar. Vissa gånger besöker vi muséer och utställningar.

Basmaterial som papper, en del färger och pennor finns. Om man önskar annat material får man ta med själv.

Lärare: Suzanne Khachatryan

Ryska för nybörjare

15.00-16.45

Lärare: Suzanne Khachatryan

Fredagar

Ryska – fortsättning

10.00-11.45

För de som redan kan en del ryska.

Lärare: Suzanne Khachatryan

Sång – för alla. Körsång.

12:45-14.05

Till den här kursen är alla som vill sjunga välkomna, och utgångspunkten är att alla kan sjunga. Med övning sjunger man dessutom bättre!

Lärare:

Suzanne Khachatryan.

Italienska fortsättning

14.20- 15.40

Lärare: Giuseppe Mingarini

Operans historia

14.45:-16.30

Den italienska renässansen förde med sig mycket, och däribland operan. Vi lär oss bland annat om operan under senbarocken och Wienklassicismen, om operan i England med Thomas Shadwell (1670-tal) och Henry Purcells fyrtio verk mm.

Lärare: Suzanne Khachatryan

Välkomna till andakt klockan 10 i Mariakapellet med folkhögskolans deltagare samt folkhögskolefika efter cirka klockan 10.05 samt 14.05.