Folkhögskolan är en särskild utbildningsform för vuxna. De som studerar på Allmän kurs gymnasienivå får behörighet att söka till universitet, högskolor och yrkeshögskolor i en särskild kvotgrupp. Detta förutsatt att man även har erhållit den grundläggande gymnasiebehörigheten och de eventuella särskilda behörigheter som varje studieprogram kan kräva.

För att få behörighet att söka i den folkhögskolekvoten behöver man studera minst två terminer på folkhögskola. Antalet terminer man behöver studera på en folkhögskola avgörs av hur många terminer man studerat på gymnasiet samt om man har tidigare arbetslivserfarenhet.

Man får inga betyg på en folkhögskola. I stället får man det som kallas för omdöme. Omdömet är en samlad bedömning utifrån helheten, det vill säga allt som sker på skolan i olika ämnen och andra skolaktiviteter. Omdömet sätts av lärarlaget gemensamt och är en uppskattning av hur lärarna bedömer den studerandes möjlighet till studier på nästa högre nivå. skolan gör en bedömning utifrån fyra kriterier: kunskap, analysförmåga, organisationsförmåga och socialt ansvarstagande. Det högsta omdömet är 4 och det lägsta 1. För att söka in till vissa utbildningar krävs 4, andra 3,5, 3 och för någon utbildning kanske det räcker med 2,5.

För vidare läsning om folkhögskolan som studieform:

https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/