Katolskt forum

Katolskt Forum är en samverkan mellan S:ta Eugenias Katolska församling och S:ta Birgittas folkhögskola.

“Katolskt Forum finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och den brusande storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. På programmet finns både gruppträffar och cirklar för meditation och bön samt utbildande kurser, föredrag, samtal och konstutställningar.” (från Katolskt Forums hemsida)

Utöver den verksamhet församlingen och folkhögskolan bedriver gemensamt och står som arrangörer för så finns även ett samarbete mellan Katolskt Forum och studieförbundet Bilda.

Mer information om Katolskt Forum och vår verksamhet hittar du här.

Katolskt Forums facebooksida hittar du här.