Barnskötare med interkulturell kompetens

Plugga till sjuksköterska

Barnskötarutbildning

Barnskötarutbildning hos S:ta Birgitta folkhögskola vänder sig till dig som redan arbetar inom förskolan och vill få en kompetens som barnskötare. För dig som önskar erbjuds även möjligheten till fördjupade studier i svenska när du studerar hos oss.

Under utbildningen till barnskötare kommer olika aspekter av kultur och interkulturalitet att diskuteras. Allt från traditioner, normer och värderingar till estetisk skapande verksamhet kommer att belysas på olika sätt. Du kommer utveckla kunskap och kompetens kring barns utveckling och lärande och hur man arbetar utifrån förskolans läroplaner för att skapa lärandemiljöer som tar till vara på barns olika erfarenheter. Med avstamp i förskolans demokrati- och värdegrundsarbete kommer vi utforska vad det innebär att arbeta inkluderande utifrån ett mångkulturellt perspektiv.

Vill du stärka din kompetens i svenska finns möjligheten att välja en svenskakurs i anslutning till din ordinarie barnskötarutbildning.

Utbildningen erbjuder dig som redan arbetar inom förskolan möjligheten till fördjupad kunskap och att utvecklas i din yrkesroll och få en formell utbildning som barnskötare. Utbildningen matchar en stor efterfrågan på arbetsmarknaden och vår interkulturella inriktning möter ett behov inom ett yrke där kompetens att möta samhällets förändringar är stort.

Kursen ges vid skolan i Stockholm. Du kan läsa mer om kursen i denna pdf.

Ansök till kursen här
Se hela vårt kursutbud