Barnskötare med interkulturell kompetens

OBS! Ansökan till den här kursen är nu stängd.

Plugga till sjuksköterska

Barnskötarutbildning

Vår barnskötarutbildning vänder sig både till dig som redan arbetar på förskola och vill få den formella kompetensen och till dig som ännu inte arbetar på förskola/fritidshem.

Utbildningen omfattar tre terminer och är en kombination av undervisning i skola, distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Undervisningen i skolan är förlagd till en dag i veckan på skolan för dig som redan arbetar på förskola och två dagar för dig som inte ännu arbetar i pedagogisk verksamhet. Du som redan arbetar på förskola genomför APL på den egna arbetsplatsen och du som är ny i yrket gör APL från termin två. Distansstudierna sker digitalt och du får låna kurslitteratur av skolan.

Vår pedagogik värnar om individens unika förutsättningar och vi strävar att på bästa sätt stötta varje deltagare. För oss är människans andliga dimension viktig och vi arbetar för att fördjupa vår förståelse och respekt för olika kulturer och vi värnar om de existentiella funderingarna och ger utrymme för dessa i samtal i undervisningen.

Det kommer finns möjlighet till stöd i svenska när du studerar hos oss.

Kursens innehåll

Undervisningen kommer att läggas upp i olika teman och innehålla följande kursmoment:

 • Kommunikation och möte
 • Förskolans läroplan
 • Människors lärande och utveckling
 • Samhället och människors miljöer
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Hälsopedagogik
 • Pedagogiskt arbete på förskola/fritidshem
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Natur och utomhuspedagogik
 • Skapande verksamhet
 • Barns lärande och växande
 • Specialpedagogik
 • Etnicitet och kulturmöten

Utbildningen motsvarar samma innehåll som yrkesutbildning på komvux.

Interkulturell inriktning

S:ta Birgittas folkhögskola har lång erfarenhet av att utbilda människor från kulturellt skiftande bakgrund, vilket bidrar till att utbildningar hos oss präglas av mångfald, öppenhet och kulturmöten. Vår barnskötarutbildning har därför en interkulturell inriktning. Med avstamp i förskolans värdegrundsarbete kommer vi utforska vad det innebär att arbeta inkluderande utifrån ett mångkulturellt perspektiv.

Utbildningen matchar efterfrågan på arbetsmarknaden och vår interkulturella inriktning möter ett behov inom ett yrke där kompetens att möta samhällets förändringar är stort.

Kurslokal

Kursen ges vid vår skola i Stockholm. Kungsträdgårdsgatan 12.

T-bana: Kungsträdgården eller T-centralen

Kurslärare

Våra lärare och på utbildningen är legitimerade lärare och har lång erfarenhet av att utbilda barnskötare inom kommunal vuxenutbildning.

Kurslärare/Specialpedagog: Agnes Hellwig, agnes.hellwig@stabirgitta.se

Kursansvarig/lärare: Annica Parts, annica.parts@stabirgitta.se

 

Kursen ges vid skolan i Stockholm. Här kan du ladda ned ett informationsblad i pdf-format.

Se hela vårt kursutbud