Värdegrund och vision

S:ta Birgittas Folkhögskolas värdegrund

På S:ta Birgittas Folkhögskola vill vi hjälpa människor att utvecklas. Det gör vi genom att lyfta fram mänsklig värdighet, solidaritet och social rättvisa. Vi utgår från den katolska socialläran och ignatiansk pedagogik i vårt arbete. Vi arbetar för människors möjligheter och rättigheter att delta i det demokratiska, mångkulturella och gemensamma samhället.

Vi tror att allt är möjligt. Vi tror på våra deltagare och deras förmåga att utvecklas och bidra till ett starkt och tryggt samhälle.

S:ta Birgittas Folkhögskolas vision

Vi bidrar till ett samhälle där alla får redskap att växa som människor och möjlighet att göra gott för andra.