Sedan hösten 2014 bedriver S:ta Birgittas folkhögskola Allmän kurs i S:ta Eugenia katolska församlings lokaler vid Kungsträdgården i Stockholm. Vi erbjuder folkhögskolestudier på gymnasienivå som ger behörighet att studera på högskolor eller yrkesskolor. För utlandsfödda erbjuder vi även ett gymnasieförberedande grundår för dem som behöver utveckla sin svenska.

Utbildningen sker i en kristen miljö med samlingar i kyrkan varje dag för reflektion och fördjupning. Utöver gymnasieämnen så erbjuder vi en rad valbara ämnen som på olika sätt behandlar människans värdighet såsom den framställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i den katolska kyrkans sociallära. Vi arbetar med frågor som hur man kan leva sin egen värdighet. Vad betyder det för mig att jag har en oantastbar värdighet? Vad har det för konsekvenser för mitt liv och hur jag skall leva?

Du är välkommen att söka till skolan även om du inte bor i Stockholm, men du måste då ordna boende själv.

Du behöver inte vara katolik för att gå på skolan. Vi välkomnar och strävar efter en mångkulturell skolmiljö. Vi ser den mångkulturella skolmiljön som en viktig del av S:ta Birgittas bidrag till Sveriges demokrati.

Här kan du läsa om våra antagningskrav, hur man söker och om vem som blir antagen

Du söker genom att fylla i denna ansökan