Allmän kurs grund, gymnasieförberedande

Du skall ha fyllt 18 år.
Du skall ha klarat av SFI D eller motsvarande.
Du skall inte vara i behov av vård eller rehabilitering på skolan.

Allmän kurs Gymnasium

Du skall ha fyllt 18 år.
Du skall ha 9 år grundskola eller motsvarande,
Svenska som andraspråk grund.
Du skall inte vara i behov av vård eller rehabilitering på skolan