Skolan har oftast fler sökande än lediga platser.

Vid urvalsprocessen följer vi dessa kriterier i nedanstående ordning:

  1. Du som saknar eller inte gått klart gymnasiet. Du som behöver komplettera grundskolan ett år för att kunna fortsätta på gymnasienivå
  2. Du som har ett slutbetyg som inte ger behörighet att studera vidare på högskolan (det vill säga saknar grundläggande eller särskild behörighet).
  3. Motivation, du kan tydligt redogöra för dina mål, förväntningar och din plan för hur  du ska genomföra studierna.
  4. Du som har svaga gymnasiebetyg och trots behörighet inte kan läsa vidare.
  5. Du som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Du är dessutom över 18 år.

Överklagan av antagningsbeslut

Överklagan sker i första instans till rektor bengt.almstedt@stabirgitta.se och därefter till skolans styrelse.

Styrelsen
Sta Birgittas Folkhögskola
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm