Vi antar löpande till våra Allmänna kurser. Det betyder att vi intervjuar och antar sökande vart efter ansökningar kommer in. När alla platser är fyllda så hamnar de sökande på en reservlista.

När du har sökt till skolan får du inom ett par arbetsdagar ett sms som påminner dig om att kolla din mail. Du får ett mail med kallelse till intervju.

Du behöver ta med ett personbevis och dina betyg/intyg från tidigare utbildningar och anställningar till intervjun.

Ett par arbetsdagar efter din intervju får du ett besked om du är antagen till skolan eller inte.

För att börja på skolan måste du betala in 750 kronor i avgift för administration, material och försäkringar. Det gör du på bankgiro 5115-8491. Om du inte har möjlighet att betala in pengarna före skolstart, kontakta skolan.

Blir du inte antagen men uppfyller skolans formella krav för att antas så meddelas detta via mail och du erbjuds en reservplats.

Om du inte uppfyller skolans formella krav så meddelas detta senast vid intervjutillfället.