Vi tar löpande in anmälningar till allmän kurs för höstterminen 2017 i Stockholm och Södertälje.