Vi tar löpande in anmälningar till allmän kurs för vårterminen 2018 i Stockholm och Södertälje.