Caritas [Lat. kärlek] är katolska kyrkans biståndsorganisation. Caritas finns världen  över och är därmed en av de största biståndsorganisationerna i världen. Caritas arbetar på bred bas med allt som upprättar och stödjer människors utveckling och hjälper människor till värdiga liv. Caritas Sverige är Stockholms katolska stifts biståndsorganisation.

Vi på S:ta Birgitta ser Caritas arbete som en förebild och ser vårt katolska uppdrag som ett led i katolska kyrkans karitativa arbete. Vår förhoppning är nämligen att vi med våra kurser kan vara ett stöd för vuxna att genom studier påverka och utveckla sin livssituation och öka sitt samhällsengagemang och därmed vara delaktiga i att förbättra andras livssituation.