Vi strävar efter att våra skolor ska vara små och familjära. Hos oss studerar alla efter en individuell studieplan. Vi ger dig mycket tid med lärare och mentorer. Du ska känna dig sedd och uppleva att du får tillräckligt stort personligt stöd för att klara studierna. Vår skola är en unik mötesplats för människor från hela världen och utgör en viktig plats för vårt mångkulturella samhälles framväxt.

För oss är människans andliga dimension viktig. Därför samlas vi i kapellet varje dag för en kort reflektion och tystnad. Vi arbetar för att fördjupa vår förståelse och respekt för olika kulturer och religioner och ser mångfalden som berikande.

Huvudman för St:a Birgitta Folkhögskola är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola. S:ta Birgitta har två systerskolor: S:ta Elisabet, vid Trädgårn i Göteborg och S:ta Maria mitt i Rosengård i Malmö.

 

Vår vision

S:ta Birgittas folkhögskola är en liten folkhögskola. Vi bedriver våra utbildningar utifrån den katolska traditionens teologi, filosofi, syn på människans värdighet och katolska kyrkans sociallära.

Det betyder för oss att vi med vårt kursutbud vill ge människor en möjlighet att växa i frihet som personer, ta ett allt större ansvar för sig själva, sin omgivning och samhället.

Vårt fokus ligger därför på att erbjuda allmän kurs i små enheter om max 50-60 deltagare. Alla skall känna sig sedda och få det personliga stöd de behöver för att utveckla sin studieförmåga och ha möjlighet att nå grundläggande behörighet till studier på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Skolan finns för dem som vill ta chansen att börja om i livet och söker fördjupa sin bildning. På allmän kurs vänder vi oss därför främst till dem som inte avslutat sina gymnasiestudier eller är nyanlända till Sverige.

Vi tror i linje med den katolska socialläran att bildning och studier är en viktig väg att förverkliga sin frihet, öka sina möjligheter att göra gott för andra och delta i byggandet av ett mångkulturellt, gott och demokratiskt samhälle.

 

Vår historia

Den första katolska folkhögskolan i Sverige, S:ta Birgittas folkhögskola grundades 1988 av Margareta Sjödin. Den låg då på Södermalm i Stockholm. Skolan startade först en filial i Malmö, S:ta Maria folkhögskola, som blev en egen folkhögskola år 1993. Den andra filialen som startades var i Göteborg, S:ta Elisabets folkhögskola, som blev en självständig folkhögskola 1 januari 2016.

I slutet av oktober 2014 flyttade S:ta Birgittas folkhögskola från Södermalm till nya lokaler i S:ta Eugenias församling, Kungsträdgårdsgatan 12. I augusti 2016 startade S:ta Birgittas folkhögskola ny skolverksamhet i Södertälje, S:ta Birgitta i Södertälje.

 

Våra skolor i Stockholm och Södertälje

Vi finns i S:ta Eugenia katolska församlings lokaler vid Kungsträdgården i Stockholm och i S:t Ansgars katolska församlings lokaler ett stenkast från Södertälje centrum.

På båda skolorna erbjuder vi folkhögskolestudier på gymnasienivå som ger behörighet att studera på högskolor eller yrkesskolor. För utlandsfödda erbjuder vi även ett gymnasieförberedande grundår för dig som behöver utveckla din svenska.

Utbildningen sker i en kristen miljö med samlingar i kyrkan varje dag för reflektion och fördjupning. Utöver gymnasieämnen så erbjuder vi en rad valbara ämnen som på olika sätt behandlar människans värdighet såsom den framställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i den katolska kyrkans sociallära. Vi arbetar med frågor som hur man kan leva sin egen värdighet. Vad betyder det för mig att jag har en oantastbar värdighet? Vad har det för konsekvenser för mitt liv och hur jag skall leva?

Du är välkommen att söka till skolan även om du inte bor i Stockholm eller Södertälje, men du måste då ordna boende själv.

Du behöver inte vara katolik för att gå på skolan. Vi välkomnar och strävar efter en mångkulturell skolmiljö. Vi ser den mångkulturella skolmiljön som en viktig del av S:ta Birgittas bidrag till Sveriges demokrati.

 

Caritas

Caritas [Lat. kärlek] är katolska kyrkans biståndsorganisation. Caritas finns världen över och är därmed en av de största biståndsorganisationerna i världen. Caritas arbetar på bred bas med allt som upprättar och stödjer människors utveckling och hjälper människor till värdiga liv. Caritas Sverige är Stockholms katolska stifts biståndsorganisation.

Vi på S:ta Birgitta ser Caritas arbete som en förebild och ser vårt katolska uppdrag som ett led i katolska kyrkans karitativa arbete. Vår förhoppning är nämligen att vi med våra kurser kan vara ett stöd för vuxna att genom studier påverka och utveckla sin livssituation och öka sitt samhällsengagemang och därmed vara delaktiga i att förbättra andras livssituation.

 

Katolska socialläran

Socialläran

Den katolska socialläran består av en rad påvliga rundbrev och kyrkliga dokument som behandlar olika samhällsfrågor utifrån kyrkans syn på vad en människa är, människans värdighet, hennes rättigheter och skyldigheter. Allt sedan sociallärans första påvliga rundbrev Rerum Novarum, (1891), har påvar kommenterat olika tiders samhällsproblem, varnat för sociala, politiska, ekonomiska eller miljömässiga situationer som på ett eller annat sätt har hotat den mänskliga värdigheten.

Man kan därför säga att socialläran är tidsbunden i relation till de samhällssituationer den kommenterar men att den gör det utifrån icke tidsbundna och universella principer.

Fyra grundläggande principer

Man brukar tala om att fyra grundläggande principer styr socialläran.

Personprincipen är viktig och ligger till grund för S:ta Birgittas arbete och syn på sin verksamhet. I personprincipen ligger kärnan i den katolska människosynen. Människan är både individ och social varelse. Hon är skapad av Gud. Människan är skapad av kärlek för att älska Gud och sin nästa. Detta är människans grundläggande uppgift och mening.

Eftersom kärleken inte kan tvingas fram så är människans frihet oerhört central för förståelsen av vad det är att vara människa. Människans frihet förverkligas när hon lever i kärlek och gör det goda som hon är skapad till. Människans djupaste och oantastbara värdighet ligger i hennes förmåga till fria val och i hennes förnuft (genom vilket hon kan avgöra vad som är rätt och fel och kan växa i kunskap).

Det gemensamma goda (bonum commune) är det som gynnar samhällsbygget, det vill säga det som värnar medborgarnas, de enskilda familjernas och individernas värdighet. Det är framförallt statens ansvar att det gemensamma goda värnas och tillvaratas i samhället.

Subsidiaritetsprincipen pekar på att en högre instans, till exempel staten, kommunen eller en offentlig myndighet inte skall ta över ansvaret för att utföra saker som en lägre instans eller en familj eller individ borde ansvara för att utföra.

Solidaritetsprincipen betyder som det låter, ett inskärpande av det faktum att vi är sociala varelser med ansvar för att göra gott mot varandra, fördela resurser så att människor inte lider nöd, inrätta sjukvård och ta emot flyktingar och så vidare.

Dessa fyra principer kan inte ställas emot varandra utan balanserar hela tiden våra handlingar och statens handlande.

För S:ta Birgittas del betyder det att vi ser det som vår uppgift att vara en av katolska kyrkans verksamheter som bidrar till det gemensamma goda, värnar och ger människor möjlighet att utveckla och leva sin värdighet som personer som bär vårt gemensamma samhälle.

Källa och vidare läsning Compendium of the Social Doctrine of the Church.