Allmän kurs Gymnasium är en möjlighet för dig som vill studera vidare på yrkeshögskola, universitet eller högskola men behöver komplettera dina behörigheter. Kursen berättigar till studiestöd från CSN.

Allmän kurs på S:ta Birgittas folkhögskola är en alternativ studieform där du erbjuds en personlig och lugn studiemiljö. Här får du studera i din egen takt. Du studerar de så kallade gymnasiegemensamma ämnen (f.d. kärnämnen) tillsammans med andra ämnen som styrs av skolans profil, exempelvis etik och psykologi.

Inom vår profil ställer vi oss frågor som exempelvis: hur växer man som människa, hur handlar man rätt som människa, hur lever vi i vår tid och i vårt samhälle med värdighet? Vilka är mina rättigheter och skyldigheter?

Hos oss kan du läsa följande gymnasieämnen:
– Svenska 1, 2, 3 samt Svenska som andraspråk 1, 2, 3
– Matematik 1b, 2b, 3b
– Samhällskunskap 1a1 och 1a2 (vilket motsvarar 1b)
– Engelska 5, 6, 7
– Naturkunskap 1a1 och 1a2 (vilket motsvarar 1b)
– Religion 1
– Historia 1a1
– Psykologi 1

Dessutom läser alla etik på skolan.

Gå till ansökan.